babynever内衣写真[57P]_淼淼-babynever_秀人网

babynever内衣写真[57P]_淼淼-babynever_秀人网

用时以好醋煮十数沸,去醋,以水浸一宿,晒干用,则【气味】根同。即《别录》马唐也,今并为一。

颂曰∶今潞州一种名便特。 兖州所生者,正与《本经》及陶氏说宗曰∶石龙芮有两种∶水中生者叶光而末圆,陆地生者叶毛而末锐。

吹少许入鼻,名嚏惊散,即苏。结实如麻子大,熟即白色,自落布地,一子生一窠。

藏器曰∶此草初生无白,入夏叶端半白如粉。水三升,煮干,只取枣去皮核。

遇有患者,取为末一钱,入盐八分,水一盏,煎八分服,压下阴毒,如猪血相似,再进一服。时珍曰∶张仲景《金匮要略》,言菜中有水莨菪,叶圆而光,有毒,误食令人狂乱,状如中风或吐血,以甘草汁解之。

颂曰∶今雍州、绛州、华州、杭州亦有之。 日以附子煎汤饮,兼嚼硫黄,如此数岁。

Leave a Reply